קהילה יקרה שלום,

בהמשך לאירוע השריפה שהתרחשה ביום שבת ה –  15.7.23 התכנס צח”י, לתחקיר אירוע.
הפיק לקחים דן בדברים שיש לשפר ובאלו שיש לשמר. רענן סדר פעולות ודייק הנחיות.   

 להלן עקרי הדברים:

ממלאי תפקיד צוות חירום ישובי, להלן צח”י:
יו”ר – שירלי פליישר רווחה- מגנניה רטה ס.רווחה- מאיה פאר חשמל – שלמה וורסלווסקי
ס.יו”ר – לימור צפוני בריאות – דני שדה מים – ניר פיבניק
רב”ש – אור אלקוני חינוך – שיר לב סיון מזון – חן אגוזי
ס.רב”ש – שי הרפז לוגיסטיקה ותשתיות – עידו בהט מנהלת קהילה ודוברות – שחר יערי
 • בנוסף לצוות האורגני, קיים צוות כיבוי אש, המונה כ – 40 מתנדבים מהקהילה. כולל גם את בני הנוער שלנו שעברו הכשרה לכיבוי אש.

ראש צוות מאור גדיש . הצוות מוקפץ בעת אירוע אמת בקבוצת וואטסאפ ייעודית, כפי שכבר ציינתי בעבר, מי מכם שרוצה לקחת חלק פעיל ולהיות חלק מצוות  כיבוי אש מוזמן ליצור עימי קשר. באירוע חירום לא תמיד כל המתנדבים נמצאים בקיבוץ, ככל שיהיו לנו יותר מתנדבים,  נוכל לפעול באופן יעיל ופריסת שטח מיטבית.

 • בתחילת האירוע הוקפצו הגוררים שלנו להגנה על הקו הדרומי ונפרסו צינורות כיבוי. בד בבד מנהלת הקהילה יצרה קשר עם מנהל הקהילה בחפציבה לשאלת סיוע לקיבוץ חפציבה וחלק מצוות צח”י ומתנדבים נוספים מבית אלפא סייעו בפינוי שכונת ההרחבה בחפציבה ועל פי בקשת מנהל קהילת חפציבה. כמו כן, הרב”ש נסע עם גורר לסיוע נוסף בחפציבה.
 • לאחר סיום הסיוע בפינוי הרחבת חפציבה פתחנו חמ”ל במשרדו של יו”ר קיבוץ.
 • מגנניה רטה עברה מהחמ”ל במשרד היו”ר לניהול הבית הסיעודי בעת חירום ולקליטת וותיקים מהפריפריה. הבית שלנו קלט את המפונים מהשכונות הדרומיות שבחרו באופציה הזו. סיוע פרטני לוותיקים במעבר וסטטוס פינוי בוצע ע”י מאיה פאר ולימור צפוני. כמו כן, רכב של צוות כיבוי אש (הרן שיפמן ודין ארטצ’ה) עברו בית בית בכדי לבדוק שאנשינו בשכונות הספציפיות יודעים שיש הוראה לפינוי.
 • חן אגוזי, ריכזה את פניות תושבים וחברים שהתקבלו, יצרה קשר עם קרובי המשפחה שהיה צורך לעדכן במצב או להתעדכן מולם.
 • אלה בהט פתחה את הכולבו וסיפקה מים לצוות כיבוי האש שלנו.
 • בני בית אלפא המתגוררים בעמק יזרעאל הגיעו ישר לסייע לצוות כיבוי  האש שלנו כאשר שמעו על השריפה בקיבוץ.
 • קיבוץ בית השיטה יצר קשר והציעה לקלוט את חברינו הסיעודיים בבית הסיעודי בקיבוצם ככל והדבר יידרש.
 • קיבוץ ניר דוד הציע גם כן קליטה של חברינו הסיעודיים בבית הסיעודי בקיבוצם ואת חדר האוכל לטובת כלל מפוני בית אלפא ככל והדבר יידרש.
 • תודה לחברים ולתושבים על רוח ההתנדבות, הלכידות, דאגה, אכפתיות, סובלנות ורגישות. תודה לקיבוצי ויישובי הסביבה שהציעו את עזרתם בקליטת משפחות וסיוע לצוות כיבוי האש שלנו.

 

 • להלן מספר דגשים חשובים שהפקנו מאירוע השריפה:
 1. העברת הודעות, הנחיות, עדכונים וכו’ בעת אירוע – נעשית ברשת המקומי בלבד.
 2. אנו מודעים לעובדה שמתקבלות הודעות שונות ועדכונים רבים בקבוצות וואטסאפ שונות, וברשתות חברתיות , אך מבקשים מחברי הקהילה להתייחס להודעות שאנו מוציאים באופן שוטף במקומי. צח”י בחמ”ל ימצא בקשר ישיר ושוטף מול גורמי הביטחון והרשות ונעביר המידע הנדרש לכלל הציבור.
 3. מיד בתחילתו של אירוע תישלח הודעה במקומי מטעם צח”י הכוללת מספרי פלאפון של אנשי צח”י רלוונטיים למתן מענה פרטני לחברי ותושבי הקיבוץ. כך ריכוז הפניות והמענים יבוצע באופן מסודר לטובת מעקב ועדכון סטטוס. פניתם של תושבי וחברי הקיבוץ לאנשי צח”י הנמצאים בשטח יכולה להפריע לעבודתם ופניות יכולות להישכח ו/או לא לקבל מענה מספק.
 4. חשוב כי בעת האירוע, מי שאינו צריך לצאת מהבית, יישאר בביתו – ההתקהלויות והסקרנות אינם עוזרים בעת אירוע שכזה ואף מפריעים לפעילות כוחות הביטחון וכיבוי האש לבצע את עבודתם.
 5. צירי פינוי בעת הוראה לפינוי תושבים וחברים– בעת אירוע ובהתאם לצורך פתחו השערים הרלוונטיים. תושבים וחברים יפונו דרך שער מרכז המזון (האפור) .
 6. יצירת ציר פתוח לכוחות ביטחון, חילוץ והצלה וכיבוי אש- שער ראשי של

הקיבוץ – יאפשר כניסה ויציאה לטיפול באירוע ע”י גורמי חוץ .

 

כשלושה ימים לאחר אירוע השריפה התקיים תחקיר במועצה  השתתפו גורמי ביטחון שונים לרבות כב”א, נציגי מועצה ונציגי הקיבוצים חפציבה ובית אלפא, מביאה את עקרי הדברים שסוכמו על ידי המשתתפים ונאמרו ע”י נציגי הקיבוצים:

 1. דיווח ראשון למוקד המשטרה באשר לשריפה, התקבל משחר פלד. שחר היה הראשון לעדכן את כוחות הביטחון ועל כך אנו מודים לו.
 2. תקשורת והעברת מידע בין הקיבוץ למשטרה- המשטרה לא יצרה קשר עם יו”ר צח”י ו/או מנהלת הקהילה. מנהלת הקהילה התקשרה למוקד 100 מספר פעמים בדרישה שיצרו קשר לטובת העברת המידע לחברים ולתושבי הקיבוץ ועדכון סטטוס. לאחר שעה וחצי מנהל החפ”ק מטעם המשטרה יצר קשר ונפתח ערוץ תקשורת יעיל וטוב מול המשטרה.
 3. מוא”ז או מי מטעמם לא יצרו קשר עם יו”ר צח”י ו/או מנהלת הקהילה, למרות שקיימים אצלם פרטי הקשר של יו”ר צח”י ומנהלת הקהילה. קב”ט המועצה יצר קשר מעט לפני המשטרה לאחר ניסיונות חוזרים ונשנים של יו”ר צח”י.
 4. בעקבות חוסר התקשורת מול הקיבוץ, הסתובבה ניידת בכל בית אלפא וכרזה לתושבי בית אלפא להתפנות, למרות שלא הייתה הוראה כזו. בעוד שאנו בחמ”ל לא מודעים לכך. עורר בהלה בציבור וגרם לפינוי מיותר.
 5. ניתנה הוראה ע”י השוטרת הקהילתית לרב”ש הקיבוץ לפנות את שתי השורות הדרומיות.. הרב”ש היה בשטח עם צוות כיבוי האש שלנו. כך שהודעת הפינוי הגיע לידיעת הציבור ולחמ”ל צח”י יחד.
 6. לקראת סוף האירוע, המשטרה עדכנה את מנהלת הקהילה שניתן לחזור לבתים. למרות המלצת המשטרה, חמ”ל צח”י החליט מהיכרותו עם השטח ובהתחשב במצבם הבריאותי וגיל המפונים, להמתין בהודעה לציבור בית אלפא עקב חשש לעשן סמיך שיגיע לשכונות הדרומיות. דבר שאכן התרחש.
 7. מפקד החפ”ק עודכן בהחלטת חמ”ל צח”י וציין כי החלטתינו מקובלת. חמ”ל צח”י ביקש שלא יוציאו הודעה מטעם מוא”ז או המשטרה בקשר לחזרת מפוני בית אלפא לבתיהם. לצערנו, הודעה של חזרת המפונים בבית אלפא יצאה פעמיים ובניגוד להחלטת חמ”ל צח”י שאושרה ע”י מפקד החפ”ק (אירוע) .(ראו מסקנה סעיף 1).
 8. ציינו בתחקיר שחוסר תקשורת שכזה בין כוחות הביטחון/רשות לנציגי הישובים פוגע ברמת התפקוד של צח”י ובכך יכול לגרום לפעולות שגויות בשטח לכן תיאום עם חמ”ל צח”י. הוא הכרחי כבר מראשיתו של אירוע חירום.
 9. בעתיד באירוע חירום המשפיע ישירות על היישוב ותושביו נציג מהקיבוץ יוזמן לחפ”ק כוחות הביטחון. יעדכן את חמ”ל צח”י ואת החפ”ק המרכזי בו נמצא.
 10. השוטרת הקהילתית ציינה לטובה את זמינות רב”ש הקיבוץ בשטח ובזמן האירוע.
 11. ציינו לחיוב את המוכנות הגבוה והתשתית הקיימת של בית אלפא, הן בהיבט הציוותי והן בהיבט תשתית פיזית. את הפעילות המהירה והיעילה של צוות כיבוי האש שלנו כולל הגוררים.
 12. מנהל הקהילה של חפציבה הודה וציין את הסיוע המיידי שניתן ע”י כוחות בית אלפא.

סיכום:  אנחנו פועלים באופן שוטף בשגרה על מנת שכאשר יתרחשו אצלנו מצבי חירום נדע לפעול ולתפקד מיטבי ומקצועי וכך נמשיך לפעול. בתקווה לימים שקטים,

שירלי פליישר

יו”ר צח”י בית אלפא

תגובה אחת

 1. ברכות לצוות צח”י על הטפול המצויין בשריפה ובהושטת עזרה לשכנים.
  לידיעת חובבי ההיסטוריה, כבר לפני שנים יוסי סיוון הקים סטארט אפ ליצירת גבולות הגנה מאש לרגלי הגלבע. למי שזוכר היה באזור הספארי מתחם מגודר שבו חי עדר של כבשי קמרון, שניקה את כל שטח הגדרה מעשבים ויצר חיץ הגנה נגד אש ברוחב של כ 40 מטר (פי 4 לפחות מדרכי האש המקובלות ביערות קקל). הרעיון אז היה להמשיך את אזור החיץ הזה לרוחב כל בית אלפא, וגם מעל חפציבה – שמשם מגיעות רב השריפות)
  בדיבור של אז עם קקל, בערוץ התקשורת של יוסי, הם צידדו ברעיון וכנראה גם במימונו – להבנתי גם היום יש להם פרויקטים שכאלה שבאים לייצר הגנה לישובים, מפני שריפות.
  קבוצנו הוא שהפיל אז את הרעיון.
  אפשר גם ללוות מרחב חיץ שכזה בקו ממטירי ענק, העובדים לסירוגין, ויוצרים סביבה לחה, בדיוק כמו אלה שעובדים במחצבה.
  אולי הגיע זמן
  להתראות בשריפה הבאה, שתבוא כרגיל, בשנה הבאה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

דילוג לתוכן