נפרדנו בצער

יהי זכרם ברוך

שלום ל-2014
המשק – “התחלנו את 2014 בחששות: נשארנו רק עם מחצבה אחת, הייתה בצורת קשה, והחלפה בניהול בב”א-טכנולוגיות. במהלך השנה הייתה השפעה שלילית על התזרים למשבר בהדסה (רהיטי) ולקריסת מחצבת רוויה של האחים בנימין (מחצבה), למרות כל אלה, השנה הסתיימה בצורה סבירה, בזכות מאמץ של מנהלי הענפים, הנהלה והעובדים. והזדמנות זו נאחל הצלחה למנהל המדגה החדש – יאיר קמבר.” גיורא אלוני.
שיוך דירות – לאחר 3 שנים של דיונים ועיכובים שונים הסתיים (ברובו) תהליך החתימה על כתבי ההסכמה, והמשך התהליך עובר לגורמים חיצוניים. בנייה בשכונת האשקוביות – סוף סוף לאחר אין סוף דחיות וקשיים, מתחילים לבנות, 2 יחידות כבר בבניה ועוד 5 ממש בקרוב.
פרויקטים במשק – 3 מתוך רבים – החלפת מערכת חימום מים מרכזית בדודים מקומיים, שיפוץ בית הילדים בעזרת המועצה, שיפוץ בית המקופחים עבור משפחות צעירות. 
תקלות – גל גניבות רכב במשק ובתעשייה, שריפת יום העצמאות, והנזק העצום שגרמה לגן הבוטני.
פרידות – ישי צלניקר מסיים 14 שנות גזברות. אילת גדות – “האחות של כולנו” נפרדת
לאחר 30 שנה, באירוע שנון,  (מי עוד עונד את הצמיד נגד קוטרים ?)
מבצע צוק איתן  – החיילים בחזית, ההתגייסות של העורף, אירוח אנשי הדרום.
למען הקהילה – הגינה הקהילתית העונה השנייה, מועדון “חמשבעים+” עם הרבה תוכן וטעם.
תרבות – באנו לעשות שמח

אוכלוסית בית אלפא ב – 1.1.2015: חברים: 296, נפשות: 580, ילדים: 138.

קבלנו מתמרה קצת פירוט: 296-חברים, 2-מועמדים, 86-ילדי קיבוץ, 10-לקראת צבא,
12-חיילים בחובה, 10-חיילים יחידים ובני תושבים,
24-תושבים (היום כתושבים מוגדרים רק אנשי שכונת הבנים הראשונה),
52-ילדי תושבים ושוכרי דירה, 88-שוכרי דירה.

הגיעו לעולם

 אוכלוסית בית אלפא ב – 1.1.2016: סה”כ אוכלוסייה בבית אלפא 604 נפש, מתוכם חברי קיבוץ 299.

ילדים מגיל 0-18 – 144 נפש. פנסיונרים מגיל 67-120 – 134 נפש.
החלוקה בין נשים לגברים משמעותית: נשים – 310, גברים – 294.

שנהיה בריאים והאוכלוסייה שלנו תיצמח בשנת 2016.  תמר איתן.

דילוג לתוכן