פרוטוקול אספה כללית  מס’  2-23

אסיפה שהתקיימה במועדון חברים, בשילוב צפייה באמצעות תוכנת זום.

דפי הסבר וחומר רקע נשלחו לחברים ופורסמו באתר הקיבוץ.

 

שם האגודה: קיבוץ בית אלפא אגש”ח בע”מ. מכתובת קיבוץ בית אלפא ד.נ יזרעאל 1080200  

תאריך האסיפה: 1.2.2023

מס’ חברי האגודה ליום האסיפה: 321.

מס’ חברי האגודה שהשתתפו: 11

מס’ בתי אב שהתחברו באמצעות תוכנת זום: 12

סדר יום

  1. בחירת יו”ר ומזכיר
  2. “חלוקת פירות נכסים”. – המשך דיון מקדמי וקבלת החלטות עקרוניות למודל.
  3. ביטוח מגן של הראל – עלייה בתשלום החודשי לחברים.

 

סעיף מס 1: בחירת יו”ר ומזכיר לאספה:

       הוחלט פה אחד: לבחור באלון חגי ליו”ר האסיפה ובשחר יערי למזכירת האסיפה.

 

סעיף מס’ 2: “חלוקת פירות נכסים”. – המשך דיון מקדמי וקבלת החלטות עקרוניות למודל.

 

תמצית הדיון: במהלך השנים האחרונות, עסק צוות מורחב בגיבוש הצעה מעשית, למודל מוצע לחלוקת פירות נכסים.

לאחר בדיקות מעמיקות להיבטי המס, סוגיות משפטיות וחברתיות, נמצא כי אין התכנות למודל “שיוך פירות נכסים” (תקנה 4 להסדר הקיבוצים – הסתיימה), אך יש מקום להצעת מודל חלופי, לחלוקת פירות נכסים – ללא שיוך מנייתי.

החלטות בית אלפא כיום (תקנון הפנסיה) אוסרות על חלוקת פירות נכסים, עד פירעון מלוא החוב האקטוארי, כלומר – ככל שיתקבל המודל המוצע, יש לקבלו בהחלטה בקלפי לרוב מיוחס, הנדרש לשינוי תקנון. ועד שלא תתקבל החלטה שכזו , אין לחלק לאף אחד…

המודל המוצע, מקבע תחילה את סכומי הבסיס (“מנת הברזל”) לה נדרש הקיבוץ לקיומו התקין, בטרם נשקלת כל חלוקה שהיא.

המודל מציע, כי ככל שימצא עודף מעל מנת הברזל, תתקיים בתוכו מידתיות של הפרשה מוגבלת, אשר תחולק דיפרנציאלית לפי וותק. לא מוצעת תקרה לצבירת הוותק, כלומר, מרכיב הוותק להפרשה מידתית ומקדימה – יחול גל להמשך השנים ורלוונטי גם למי שצעיר יחסית כעת.

לצד מרכיב זה, מוצעת חלוקה נוספת באופן שוויוני לכלל החברים.

יודגש כי מרכיב החלוקה הינו צנוע יחסית, וגם במודל זה – מרבית הסכום הפנוי הנוסף יעמוד לרשות הקיבוץ, לשדרוג תשתיות, השקעות נוספות, ואף כאמור לחלוקה שוויונית.

במהלך הדיונים, ניכר כי קיימת מחלוקת עמוקה, לעצם המודל ובאם לכלול במודל מרכיב הורשה ? ולפיכך מוצע כי הדיון המקדמי באספה יכלול הצגה ראשונית למודל המוצע, והצבעה בקלפי על החלטה עקרונית להפעלת מודל חלוקת פירות נכסים, ובאם יכלול בתוכו את מרכיב ההורשה המוגבל ? (הצבעה ברוב רגיל).

לאחר הצבעה זו, ימשך הליך שיתוף הציבור בפרטי ההצעה, ואשר כאמור תובא לסיום לאישור הקלפי ברוב מיוחס.

החלטה: להעביר להצבעה בקלפי להחלטה ברוב רגיל את ההחלטות העקרוניות המקדימות :

האם יש לקבל בבית אלפא, מודל דיפרנציאלי לחלוקת פירות נכסים ?

האם מודל שכזה, יכלול מרכיב הורשה מוגבל ?

                 הצבעה בקלפי, תתקיים בימי רביעי חמישי – 8.2.2023 , 9.2.2023

 

סעיף מס’ 3: ביטוח מגן של הראל – עלייה בתשלום החודשי לחברים

תמצית הדיון: ככלל הקיבוצים בתנועה, התקבלה הודאה על התייקרות התאמת דמי ביטוח בפוליסת “מגן בריאות מורחב לקיבוץ” (מצורף), היקף ההתייקרות עשוי לעלות את המחיר ליחיד בממוצע בסך 35 ₪ לחודש.

ניכר כי הפוליסה טובה ומותאמת לסיכונים האופייניים לקהילה ולקיבוץ. נערכה על ידי התנועה השוואה לחלופות אחרות, ונמצא כי ביטוח זה, גם לאחר ההתייקרות, זול מאחרים, ואף נמצא כטוב יותר בתנאיו.

החלטה: להעביר להצבעה בקלפי

לאשר בשם כל חברי הקיבוץ המבוטחים במסגרת הקיבוץ את העלאת דמי הביטוח (החל מיום 1.3.2023 בהתאם לרבדים בהם הם מבוטחים כיום(

                 הצבעה בקלפי, תתקיים בימי רביעי חמישי – 8.2.2023 , 9.2.2023

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

דילוג לתוכן