ידידיה שוהם

נולד בגליציה – 6.1.1901
נפטר ב – 27.8.1993
היה נשוי לזיגה
( אב לדוד (דשיק

 

ידידיה (פילק), היה אחד המייסדים של בית-אלפא.
כותבים בני המשפחה:
“ידידיה נולד בלבוב שבגליציה, הבן הצעיר במשפחה. בעקבות חילופי השלטון נדדה משפחתו והגיעה לוינה. הוא הרבה לספר על מאבקי הצעירים לשמירת הצופיות בתנועה, שמאז נקראה ה”שומר הצעיר”.
ב1920-, עם עלייתו ארצה, הוא מגיע לבית-אלפא עם ראשוני העולים. הוא פעיל בתחומים שונים: שימש שלוש פעמים מזכיר קיבוץ, יצא לשליחויות בפולין מטעם התנועה, ולעבודה במחנות הפליטים. עבד שנים רבות בפלחה, כיהן כסגן יושב ראש המועצה האזורית, היה פעיל במפעלי המים של המועצה האזורית (אגודת המים), הקים את ארכיון בית-אלפא.
ב1987- הופיע ספרו “יומן נעורים”. הספר הנו פרק מקורי במינו מתקופת הבראשית של תנועת השוה”צ. ידידיה אהב לשוחח בענייני פוליטיקה, היסטוריה והחברה הישראלית והקיבוצית. בכל פגישה עם בן משפחה, שאלתו הראשונה הייתה: “מה אתה קורא”?
מוקי צור: כמה “ימים ולילות” ישבתי עמו בחיפושי אחר הנשמות התועות של “קהילתנו”, ואחר ראשוני בית-אלפא. ולאט לאט היה מוכן לגלות לי את אשר היה ידוע רק לבעלי הסוד ממעגל הגיבורים. הוא היה אוצר של זיכרונות הקהילה, ואת חשיבות מפעלו נלמד עוד ועוד. היה חלק מלחנה המיוחד של בית-אלפא, ולי היה מורה וידיד”.

דילוג לתוכן