אליעזר הכהן

נולד באוקנו, גליציה
ב – 11.2.1900
נפטר ב – 1.6.1971
היה נשוי לתמר שוחטוביץ
בנם – אברהם
ואחר-כך היה נשוי לסונקה
ואב לדניאל ומשה

למד בלבוב ובירוסלב. בנעוריו הצטרף לתנועת השומר-הצעיר. עם גמר לימודיו עבר לצ’כיה, למד במשך שנה בטכניון בברנו, אך ב1920- הפסיק לימודיו ועלה לארץ-ישראל.
הצטרף לקבוצה שהתיישבה באום-אל-עלק (ליד זכרון-יעקב), שם חלה בקדחת קשה. אחר-כך עבד בכביש נצרת-עפולה. בהמשך הצטרף לקיבוץ א’, ששכן ליד כביש חיפה-ג’דה ואיתו המשיך לשימרון ולהתיישבות בבית-אלפא.
עם יסוד הקיבוץ-הארצי עמד בראש המאבק על הצטרפות בית-אלפא למסגרתו.
בתנועה מילא תפקידים רבים וחשובים: חבר מזכירות, חבר בוועד-הפועל, שליח לגליציה, ציר לקונגרסים. דבריו נשמעו בקשב, בעניין והערכה והשפיעו רבות על המאזינים.
לאחר השתלמות בביה”ס לכלכלה בלונדון (1950) עמד בראש מוסדות כלכליים בקיבוץ-הארצי. היה מרצה בגבעת-חביבה ובמוסדות אקדמאים. בתנועה ובמפלגה היה אליעזר אוטוריטה במדעי החברה ובמרכסיזם. הירבה לפרסם דעות ומאמרים בעיתונות התנועתית. סיפרו “משק וממון” הוא ספר יסוד בשאלות כלכלה וכספים.
מת ממחלה ממארת.
ספד לו שלמה רוזן: “עם מותו של אליעזר הכהן איבדה משפחת הקיבוץ-הארצי ומפ”ם את אחד ההוגים הדגולים, בהם התברך דור המייסדים”.
ידידיה שוהם: “הרשה נא לי להיפרד ממך במיוחד בשם קובץ חברים, שמקוננת בלבם הרגשה, כאילו חרב עליהם עולמם עם לכתך. יובל שנים צעדנו יחד – יחד קדחנו, מיטה ע”י מיטה, באוהל אחד התגוררנו; ימים ולילות התדיינו בחיפושי-דרך; יחד נאבקנו על דמות הקיבוץ ועל מקומו בתנועה. ראינוך בשיא יכולתך ואתה מעורר כבוד בלב מתנגדיך והערצה בלב ידידיך; היית יריב קשה כפלדה, אך גם ידיד בשעת צרה. לנו היית ראשון בין שווים. ביודעים ובלא יודעים מדדנו על-פי מידתך את מעשינו”.
יעקב איתן: “הלך מאיתנו עוכר השלווה. האיש שידע לחשוף את מחדלינו, חולשותינו, פגעינו – לתקוף התקפת מצח את הכל וכולם. בעושר של ניב, של דימויים, בהצלפה בלתי מתפרשת, המעדיפה את הקיצוניות שבתיאור הקודר על המעשיות החלקלקה, המחניפה והמערפלת…”.
בנו הבכור אברהם הכהן נספה בתאונה אווירית בעת טיסת ניסוי במטוס ה”ערבה” (19.11.1970).

דילוג לתוכן