שלום ל-2021

תינוקות השנה - נולדנו ב-2021

מתן שרייבמן בנם של הדס וניר
איתן דביר בנם של מאיה ויהודה
אמה אלקוני ביתם של עדי ואור
יובל גבאי בנם של נירית ואימרי
נור נחום אליאור ביתם של מילי ויהודה
עלמה שדה ביתם של אדוה ובן
תמר סקלוט (גדיש) ביתם של עינב ויואב
מתן הורביץ בנם של אלונה וליאור
רוני דרור ביתם של רננה ואורי דרור

נפרדנו בצער

תמונה של צביקה הרפז
צביקה הרפז 1935-2021
שפרה שאואר
שפרה שאואר 1929-2021
יאיר אטינגר
יאיר אטינגר 1936-2021
שושקה אטינגר
שושקה אטינגר 1937-2021

שנת 2021 בקהילה - מסרו שחר יערי ואלון וחגי

נושאים מרכזיים בהם עסקה השנה הנהלת הקהילה:

צמיחה דמוגרפית

תהליך קליטת חברים הבונים בשכונת התאנים שהתחיל ב-2020
המשיך במרץ בשנת 2021 בה קלטנו 21 חברים חדשים !
בניית תוכנית קליטה לחברים החדשים.

תוכנית אב

שיתוף הציבור והסכמות לתכנית ארגון חצר המשק, החניה והתנועה.

תכנית מתאר בסמכות מחוזית

הכנת תכנית מתאר בסמכות מחוזית, לחלק הצפוני של הקיבוץ – פתיחת העתודה התכנונית להמשך צימוח דמוגרפי.

תוכנית מתאר בסמכות מקומית

המאפשרת שיוך במגרשי “הבית הוורוד, ודירות אגודה לשכירות
במתחם “הבית הטרומי”.

איחוד תפקידי יו”ר המשק והקהילה

כחלק ראשון של שינוי ארגוני בהנהלת הקיבוץ.

קידום הליכים תכנונים וקניינים

לצימוח עסקי. החלטה לעניין מסלול פיתוח קרקעות לתעסוקה ברמ”י.

הסדרת נוהלים פנימים 

בנושאים שבין החבר לקיבוץ: תקציבים, יזמויות, חובות, השכרות ואחרים.

חיזוק נכסים לטובת קרן מילואים

בדרך של השלמת רישום שעבודים, לנכסי נדלן מניב והכנסות מארגונים.

לקראת סיום תשתיות שלב א’ בשכונת התאנים

כל 43 היחידות כבר שווקו.

סיום תשתיות שלב ב’ בשכונת הרפת.

קידום פרויקטים עם המועצה האזורית:

סלילת כביש ומעגל תנועה, מדרכה, ותשתיות חשמל ותקשורת בין בית אלפא לבית ספר גלבוע, (פיתוח נוי יבוצע בהמשך בשילוב פרויקטים עסקיים המקודמים באזור).

סיום בניית הבית שקרס 

בסיוע מרשים של ביטוח חקלאי.

קידום נושאי ביטחון

על רקע גנבת הגולפיות – 3 ארועי גניבה בחודשיים, ננקטים צעדים שונים כדי להגן על רכושנו.

גם השנה הקורונה איתנו

ועד ההנהלה בשיתוף צוות צח”י עסק רבות בניהול משבר הקורונה והשלכותיו.

עריכת והגשת בקשות לתמיכה ומענקים

בשיקום חצר המשק הישנה מקרן “מורשת” וקק”ל, בשיתוף עם רשות הניקוז והמועצה האזורית.

בריאות ורווחה

רה ארגון ומינוי רכזת לתחום בריאות ורווחה.

פירות נכסים

המשך דיונים ובחינת מודלים לחלופת “חלוקת פירות נכסים”, יועלה בקרוב להנהלות ושיתוף ציבור.

הסדרת מחלוקות

מול חברים ותושבים.

שנת 2021 במשק - מסרו שרי הרפז ודני עורי

גד”ש

עונת גידול 2021 לא היטיבה עם הגד”ש. למרות שמחירי החיטה עלו מאוד , חלק מהגידולים  כמו אבטיח, חימצה כוסברה וחמניות הגיעו להפסד ובחלק אחר כמו בתירס הרווחיות מאוד נשחקה. ב 2022 נחזור לגדל כותנת פימה שמחיריה הוכפלו  ובמקביל נמשיך גם השנה לצמצם את שטחי הגדש לטובת מטעים שהרווחיות בהם גדולה יותר.

זיתים

השנה מבחינת הסרוגות היתה שנת אוף והסתימה על גבול האיזון. אנו מצפים שב 2022 היבול יגדל גם בזיתי השמן ובזיתי המאכל שהחלו להניב.

תאנים

שנה רגילה, למרות שטרם התגברנו על פגיעת הנמטודות בחלקות של בית הרשת הישן. לשנה הקרובה צופים יבול גדול יתר  כיון שכל  בית הרשת החדש ייכנס גם לניבה מלאה ונקווה לשיפור גדול.

פרדס

הולך ופוחת משנה לשנה, מפנה מים לגדולים אחרים  ומוחלף בסברס – גם ליד חורשת הסחנה וגם ליד שכונת התאנים החדשה.

שקדים

השנה נפרדנו סופית מהמטע שליווה אותנו כמה עשרות שנים וביוני נעקר השטח האחרון ופינה מים ושטח מדרוני מנוקז ומוגן יחסית מקרות.

בננות

השטח הקיים יפה ומתפתח בקצב הנכון. המחיר לק”ג  נמוך מהתוכנית אך היבול גבוה (כ-7.8 טון)  מה שיותיר רווח נאה.  השנה שתלנו חלקה נוספת ובימים אלו הקמנו עבור השותפות עם בננות החוף תאגיד ייעודי נפרד.

רפת 

למרות התייקרות חומרי הגלם להזנה  הרפת תסיים ברווחיות גדולה יותר משנה קודמת. לאור  פעולות שונות שנעשו לשיפור בניצולת המזון אנו מצפים לעליה נוספת ברווחיות גם בשנה הבאה .

לולי בית אלפא

השנה תסתיים ברווחית גבוהה מזו של שנה קודמת אך פחות מהתקציב שתוכנן. ולמרות שקיים חוסר בביצים וניכרת עליה גבוהה במחירי התערובת אין כרגע צפי לעליה במחיר הביצה.

מדגה

ענף המדגה חווה קשיים וחוסר יציבות בשנים האחרונות. בעיית השיווק שלנו עם דלידג החריפה השנה ואנו בעיצומו של משא ומתן לחתימת הסכם שיווק עם חברה אחרת.

קרקעות

השנה בחרנו לעבור מתנאי חוזה החכירה לתנאי החלטות מועצת מקרקעי ישראל ובהמשך ישיר לכך אנו בישורת האחרונה להסדרת השימושים הלא מוסדרים ובימים אלו אנו מחכים להערכת השמאי על גובה התשלום שנצטרך לשלם בגין עסקאות אלו.

מחצבה

ב-2021 שילוב של כמות ומחיר גבוהים יותר תרמו לרווחיות גבוהה יותר. במקביל ממשיכים המאמצים לקדם פעילויות נוספות בתחום כמו גם את הרחבת המחצבה הלבנה וכניסה לפעילות במחצבות נוספות

מתחם התעשייה – רהיטים וטכנולוגיות

לאחר שנים של הפסד, המתחם מעלה הכנסה ורווח לקבוץ. בימים אלו, אנו בעיצומה של עבודה שנעשית למימוש מלוא הפוטנציאל של המתחם גם בעזרת שותפים חיצונים.

אירוח

למרות חודש וחצי ראשונים ללא פעילות האירוח מסיים את השנה עם תוצאות טובות מאוד. חודשי הקיץ היו חודשי שיא ביחס לשנים קודמות במקביל הענף אינו קופא על שמריו ומחפש דרכים נוספות להגדיל את הכנסותיו.

אנרגיה ירוקה

השנה פרסנו מערכות צפות נוספות על המדגה שאמורות להתחבר לחשמל ברבעון הראשון של 2022. כמו כן חתמנו על הוספת מתקן אגירה באופן שיבטיח הזרמה של החשמל לאורך שעות רבות יותר ביממה ובזמן שהמערכות הסולאריות שלנו לייצור חשמל אינן פעילות, ותאפשר לנו להזרים לרשת את החשמל המיוצר במערכות בשעות שבהן תעריפי החשמל גבוהים יותר. טורבינות רוח – בשלבי אישורי תוכניות לקראת הקמה, ובהליך לביצוע “שדה” סולארי ומתקן אגירה מתח גבוה.

ביטוח רכב

לאור השיפור המתמשך שלנו בצמצום  כמות התביעות אנו מחוזרים עי חברות הביטוח וכעת לשנת 2022 החלטנו לעבור לביטוח חקלאי –גם ברכב – שהגישו הצעה טובה, אמנם דומה לזאת של המבטח הקיים, אך בתוספת מענק כספי מוגדל מאוד.
נקווה שגם 2022 תהיה שנה טובה יותר ובטוחה יותר על הכביש.

שנה אזרחית טובה עם בריאות איתנה לכולנו !

שנת המאה לבית אלפא

קרן צימנד אליהו ודגנית שדה מונו להוביל את ארועי שנת ה-100, הן ערכו משאל לתאום ציפיות, הרכיבו צוותים רבים, ובית אלפא זכתה במגוון ארועים, תזכורת בתמונות, וזו עוד רק ההתחלה...

ארוע פתיחת שנת ה-100

צילום: דוד עינב

תמונה קבוצתית

צילום: עפרי ברנע

ארוע פתיחת שנת ה-100

צילום: איריס ברנע

טיול לגולן


גיוס לספארי

צילום: מתיה טרייבר

קבלת שבת בבית כנסת העתיק

צילום: דוד עינב

יום עליה לקרקע


כרזת על האסם

צילום: דוד עינב

מינויים 2021 - מסרה ניצן רימר

נציג למליאת המועצה – דני שדה החליף את לאה נהוראי.
יו”ר מנהלת החינוך– שיר סיון החליפה את שמרית שיזף
מנהלת בריאות ורווחה – מגנניה רטה במקום שימה ולאה.
לאה תמשיך לעסוק בביטוחים.
נציג ציבור בועד ההנהלה שי אגוזי החליף את איתי מנו.
יו”ר ועדת צעירים – פדה כץ במקום ענת רגב.
ניהול הכלבו – יורי פטרוב במקום קרן צימנד אליהו.
מנהלת חשבונות ראשית – אולגה בר גפן במקום ארנונה.
תמחירן – לואיס במקום ארנונה.
מרכזת חינוך – רותם גזיאל במקום אגנש.
צוות שנת המאה – דגנית וקרן.
גזבר – חיליק בית אריה החליף את רון ילין
אחראי/ת בית קברות – נטע בן חמו החליפה את יהודה גולני.

אוכלוסיה סוף 2021 - מסרה תמר איתן

סה”כ 674 נפשות

חברי קיבוץ – 331

ילדים עד גיל 18 – 192 נפש – 29%

גילאי פנסיה מגיל 62  וצפונה – 168 נפש – 25%

דילוג לתוכן