בכל הרשום מטה ואיפה שלא צויין אחרת יש לפנות לעדי אלקוני

בנייד: 052-8740295 או במייל: adia@betalfa.org.il

חשבון מים-
עדכון מספר הנפשות, מענה לשאלות ובירור סוגיות הנוגעות לחשבון המים.

טלפון קווי-
תקלות, בקשה להתנתקות / להצטרפות.

כבלים – שידור דיגיטלי פנימי
תקלות, בקשה להתנתקות / להצטרפות.

כבלים – מנוי הוט (עם ממיר מקליט VOD)
לפתיחת מנוי חדש יש לפנות במייל: hot@betalfa.org.il לציין שם מלא, ת.ז. ומספר נייד.
לסיום התקשרות יש לפנות במייל: hot@betalfa.org.il לצורך תיאום החזרת ציוד להוט.
במצב של תקלה בשידור יש לפנות למוקד הוט “מוסדי” 1800-106-161 ולפעול לפי הנחיות המענה קולי.

תשתיות פרטיות-
שיפוץ/אחזקת נכסים ותשתית פרטית – ביצוע, פיקוח והתשלום באחריות ועל חשבון בעל הנכס.
ניתן לקבל תכניות למבנה קיים ומערכות ציבוריות שעוברות בשטח המגרש.
* לפני תחילת בניה: בקשה לחיבורים זמניים עבור מים וחשמל, תאום דרכי גישה לבניה.
מוזמנים לתאם פגישה בנושא עם יוחאי – רכז תשתיות.

ביוב-
עד וכולל שוחת ביוב מאספת (ראשונה) באחריות בעל הנכס.
שוחות ביוב מחוץ לתחום המגרש באחריות תאגיד ביוב קולחי הגלבוע
לתקלה לפנות למוקד המועצה 04-6071122

תאורת רחוב-
דיווח על תקלות במוקד המועצה 04-6071122 התיקון באחריות המועצה.

הודעות ועדכונים חשובים יועברו ב"מקומי"

תשלומים למועצה באמצעות כרטיס אשראי

> לחץ כאן לתשלום ארנונה
> לחץ כאן לתשלום אגרת ביוב לקולחי הגלבוע

רשימת נותני שירות בתחומים שונים:

 052-8890907

דורון גדיש

שרברבות בית אלפא

 052-2848254

שלמה וורצלבסקי

חשמלית בית אלפא

 053-4395352

חסן זועבי

פז גז

 03-6002247

טלראן

אינטרנט תמיכה

בברכה,
שחר יערי – מנהלת קהילה

דילוג לתוכן