תמונה מחג ה-56 לבית אלפא, 1978.

תמונות לפי קבוצות גיל מחג ה-50 לבית אלפא, 1972.

תמונות מחג ה-40 לבית אלפא, 1962.

תמונה מחג ה-25 לבית אלפא 1947.

תמונה קבוצתית מחג ה-75 לבית אלפא, 1997.

דילוג לתוכן