שמות חברי הועד: שרי הרפז, שחר יערי, אור אלקוני, איתי מנו, אסתר טמיר, יורי פטרוב, מיכל לנס, נילי גבאי, ניר פלאי.

מוזמנים קבועים : אלון חגי – יו”ר קיבוץ.

מדיוני וועד ההנהלה מס 4/20

שהתכנסה בבית אלפא ביום רביעי 1/4/2020 בשעה 10:00

נוכחים:  שחר יערי, שרי הרפז,אור אלקוני, ניר פלאי, מיכל לנס, אסתר טמיר,נילי גבאי .

חסרים: יורי פטרוב, איתי מנו.
מוזמנים: אלון חגי – יו”ר קיבוץ. רחל ערבה – מנהלת משאבי אנוש, לאה סלע – בריאות.

 

* הישיבה נפתחה במועדה

על סדר היום:

1.            אישור פרוטוקול ישיבה מס 3.20.

2.            דיון בסעיפים מקוריים – נדחה.

3.            משבר הקורונה – הערכות הקיבוץ והחלטות נדרשות.

דיון והחלטות

סעיף מס 1:        אישור פרוטוקול מס 3.20 :                                                                                             

החלטה:              הפרוטוקול אושר.

בעד 7 , נגד 0, נמנעים 0, הוטל לביצוע על אלון חגי.

סעיף מס 2:        דחיית סעיפים שהופיעו בסדר יום המקורי.

סעיפים שעמדו לדיון, ושאינם דחופים, נדחו עד תום המשבר.

סעיף מס 3:        משבר הקורונה – הערכות הקיבוץ והחלטות נדרשות.           

תמצית הדיון:

אנו נמצאים בתקופה דרמטית, בנסיבות של אי ודאות ומשבר עולמי. כוחה של הקהילה (בימי שגרה ובפרט בימי משבר) הינה באחדותה, יישום כלל מרכיבי הערבות ההדדית וניהול אחראי.

הקיבוץ מנוהל בשוטף ברשות צוותי צח”י, ועל פי הנחיות משרד הבריאות ורשויות המדינה, נילי גבאי נתנה סקירה על פעילות צח”י והחלטות פרטניות (התעדכנות מעת לעת) לקיום הצרכים הבסיסיים של הקהילה ומרקם החיים השוטף. הצוות נעזר במתנדבים רבים ומנסה לסייע באופן אישי לכל מי שנדרש לעזרה.

לאה סלע, נתנה סקירה על פעילות הבריאות במתכונת חירום, ועל התנהלות בית האבות.

שרי הרפז, נתנה סקירה על הערכות המגזר העסקי, והשפעות המשבר על הענפים.

שחר יערי השלימה סקירה על נושאים שונים בהתנהלות הקהילה.

הוצגה בחינה מקיפה של רמות היתרות והנזילות של הקיבוץ ועסקיו, באופן כללי – הוחלט על עצירת השקעות, צמצום הוצאות שוטפות ככל האפשר, התנהלות על פי תזרים, תוך הנחת עבודה כי המשבר ישפיע על כלל בעלי העניין והגורמים מולם אנו פועלים. הכנה במקביל של תוכניות מגרה ל”יום שאחרי”.

הוגדרה הגדלת מסגרת מימון לקרנות הערבות ההדדית, ככול ובאם נידרש לסיוע לחברים שיפנו לעזרה.

יישר כוח לכל העוסקים במלאכה והמתנדבים הרבים, יש להמשיך ולהקפיד על משמעת במילוי הוראות משרד הבריאות .

החלטה:

בית סיעודי:

לנהוג על פי הוראות משרד הבריאות: מבקרים (נציג אחד ממשפחה) רשאים להיפגש עם הדייר מחוץ לבית הסיעודי. כאשר המבקר ממוגן באופן מלא (ככפות ומסכה). הדייר גם כן עוטה מסכה. אורך המפגש לא יעלה על 15 דק. באחריות עובדות הבית לסייע לדייר לצאת החוצה לשים לו מסכה.

החלטה:

הנחה שכ”ד לעסקים קטנים:

עסקים קטנים בבעלות (חברי קיבוץ או תושבי קבע) אשר התקנות מ-15.3.2020 קובעות שאסורה בהן פעילות יקבלו פטור משכ”ד על חודש אפריל. הקיבוץ שומר לו את הזכות לבדוק שאכן לא מתקיימת פעילות.

דילוג לתוכן