דף לחבר  לקראת קלפי שתערך בתאריכים 7-8/12/22 

1. אישור שותפות אבוקדו בית אלפא/ אבוקדו בית העמק

2. בחירת נציגי ציבור לוועדת תכנון

הקלפי תפתח ביום ד’ 7.8 בשעה 8:00

לחצו על הקישור להצבעה

 

סעיף מס’ 4: אישור שותפות אבוקדו ב”א / אבוקדו בית העמק.

תמצית הדיון: במסגרת הליך בדיקה מקיף, להסבת “הגידולים הגנרים” שאנו מגדלים כעת בחקלאות , המניבים בתנאי הסחר שהורעו משמעותית בשנים האחרונות –רווח שולי בלבד (למשאב הקרקע והמים), גובשה חלופה לתוכנית נטיעות מדורגת, רב שנתית, למטעים סובטרופיים, ובראשם מטעי אבוקדו תחילה. במהלך השנים האחרונות הושלמו בדיקות לתנאי הקרקע והאקלים וגובשה תוכנית עם מערכת ההדרכה הארצית, לתוכנית נטיעות מדורגת, לזני אבוקדו שמומלצים לאזור. ההנהלות סברו כי בכניסתנו לפעילות חדשה שכזו, יש לשלב שותף אסטרטגי מקצועי, להובלת ההליכים ומינוף הפוטנציאל. גובש הסכם עם גוף מוביל בצפון המדינה – אבוקדו בית העמק, להיקף אחזקה של 30% בית העמק – 70% בית אלפא. השותף, יממן את חלקו בהון, יישא במלוא הערבות להלוואות מחברות השיווק, וכן ישלם מחלקו לבית אלפא, תשלום מקדים בגין העמדת הקרקע ומכסות המים.

ההחלטה כעת הינה מינורית להיקף הפיילוט בלבד, אך נדרשת לאישור אספה ואישור הרשות לחוק ההתיישבות.

100 דונם נטיעות ראשונות, כבר בוצעו באביב האחרון, תתכן הרחבה נוספת לפיילוט בהיקף דומה. לא תתקבל החלטה ללא אישור אספה נוסף, להרחבת הפיילוט להיקף מסחרי מלא, והשלמת תנאים מתלים לאספקת מים וכדומה.

 

החלטה שהתקבלה פה אחד :  להעביר להצבעה בקלפי, שיתקיים בימי רביעי חמישי – 7.12.2022 , 8.12.2022 את נוסח ההחלטה הבאה:

אישור הכנסת שותף בהיקף 30% למיזם ה”פיילוט” אבוקדו בהיקף 100-300 דונם בלבד, על פי המודל המצורף.

הגדלת המיזם להיקף גדול יותר, יידרש לאישור אספה נוסף.

 

סעיף מס’ 3:          בחירת נציגי ציבור לוועדת תכנון  (העברה לקלפי)

מועמדים : דני שדה (יו”ר), ליאור קידר, דימה שיינדלין.

 תמצית הדיון: לאחר תקופה ארוכה, נמצאו שלושה חברים, אשר מומלצים על ידי צוות האיתור וההנהלה – המוכנים להעמיד את מועמדתם לקלפי כנציגי ציבור בוועדת התכנון, מתוכם, דני שדה מומלץ להיבחר כי”ור הוועדה. נציגי הציבור מצטרפים לחברים אחרים בוועדה, המכהנים מתוקף תפקידם, וכן צוינה בחינה כעת לאפשרות צירוף מלווה מקצועי חיצוני.

החלטה שהתקבלה פה אחד : להעביר את מועמדותם של דני שדה (יו”ר), ליאור קידר, דימה שיינדלין, להצבעה בקלפי, שיתקיים בימי רביעי חמישי – 7.12.2022 , 8.12.2022

 

דילוג לתוכן