בדרך לשכונה החדשה, צילום: דוד עינב, (למעט הצילומים משנות ה-70), ויש גם התייחסות לשם השכונה בסיום הכתבה.
 1975 – הצבת האשקוביות – ימי המתנדבים2011 – סוף עידן האשקוביות
2011 2013 – פינוי אשקובית אחרונה4.2013-התחלת עבודות התשתית
יוני 2013 – פיתוח השטח לקראת הקמת השכונה (תמונות מתחלפות).
 ביקשנו שם לשכונה – ואלו חלק מההצעות שעלו: “שכונת השער“, “שכונת השומר“, “שכונת האשקוביות“, “שכונת המתנדבים“, “יער אמריקה”,
 שכונת “הצפונבוניות” (שילוב של צפונים עם אשקוביות), שכונת “השומר הצעיר” – מאחר וטרם נבחר שם, אתם מוזמנים להוסיף רעיונות חדשים ב”הוסף תגובה”.
דילוג לתוכן