חוסר המים במדינה, והשימוש במי ביוב מטוהרים, הגיע גם אלינו. נציבות המים מעודדת את השימוש במים מושבים ומפנים מים כאלו מאזור חיפה, אחרי שכבר משקים במים האלו את העמק המערבי. לפי התוכנית יגיעו חלק מהמים האלו לאגודה שלנו כבר השנה, ומתכננים לבנות מאגר גדול של כ- 4 מיליון מ"ק על רמה בגובה 80 + בשדות בית השיטה. המים האלו הם פחות מלוחים מהמים הקיימים שלנו והם יחליפו חלק ממי הבארות של האגודה, אשר יוחזרו לנציבות המים להזרמתם מערבה לשתייה. יחס המכסה יהיה 1.2 : 1 (תוספת מכסה של 20% . המים יגיעו בגובה 80 + במקום 50 - שזה 130 מטר גבוה יותר ועל ידי כך גם יש רווח באנרגיה ונחסכת שאיבה לשדות הגבוהים. יתכן שגם לשטחים הגבוהים שלנו בכפרה , ליד כאוכב, יגיעו המים המושבים וניתן יהיה להשקות אותם השקיית עזר, דבר שעד היום נמנע בגלל הריחוק ממערכת המים הקיימת. תהיה הפרדה מוחלטת בין המים המושבים ומי הבארות, אשר ימשיכו לשמש לשתייה , מטעים, בריכות דגים, וכו. בשלב הבא מתוכננת התפלה של המים המליחים של הבארות ומכירתה לנציבות, תוך הקצבה נוספת של מים מושבים. ראוי לציין שהמים המושבים הם ברמת הטיהור הגבוהה ביותר, בדומה למפעל שפכי גוש דן. וראויים לשמש להשקיה לכל סוגי הגידולים החקלאיים הידועים. שאול סלומניצקי בית אלפא 22/12/06

הוסף תגובה

קוד אבטחה
רענן