בכל מקום ישנם מים בקרקע בעומק מסוים. העומק של מי התהום, נקבע באמצעות "פיאזומטר", שהוא צינור מוכנס לקרקע עד למי התהום ודרכו ניתן למדוד את העומק, את הגובה האבסולוטי שלהם ואפשר לקחת דגימות לטיב המים. יש מספר גורמים שקובעים את גובה מי התהום: גובה המוצא הטבעי החופשי של המאגר התת-קרקעי, חדירות האדמה או האבן, שקובעת את מהירות הזרימה התת-קרקעית, וכמויות הגשמים או השאיבה שממלאת או מורידה את המפלס. בבית אלפא היום גובה מי התהום הוא בד"כ 100- לפי המוסבר בפרק הקודם. אבל לפני שאיבת הבארות היה בשדותינו המפלס 97-. יש לזכור שפני הקרקע בעמק מתנקזים בשיפוע טבעי של כ- 0.5% ממערב למזרח, ורום הקרקע בשטחי השטה שלנו הם 100- . לכן מי התהום היו ממש בגובה פני הקרקע, לפני שניקזו אותם לנחל. וזאת הייתה אחת הסיבות לביצות העמק.

הוסף תגובה

קוד אבטחה
רענן