צילום: שחר יהלום
7   25   10   13
9   6   3   5
1   2   4   15   16