תהליך בניית דרך גישה לביה"ס גלבוע הכוללת: כביש, מעגל תנועה, מדרכה ותאורה והנחת תשתיות: חשמל תקשורת ומים.
1 4 3 2