מה עושים בבידוד ?
8 16 1 6 7 4
31 3 15 20
30 11 76 12 17
55 77 28 24 22

הוסף תגובה

קוד אבטחה
רענן