המידעון ה-600 ! ! !
 5   16    2
11 6
                              13 10