תכנית אב לפיתוח הישוב - הקליקו (הקובץ ניתן להגדלה ועיון ) - תכנית מנחה ל – 15 – 20 השנים הבאות
לעיון והערות החברים, הערות יש להגיש בכתב לראובן טרייבר This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
    
 

דברי הסבר לתכנית

התכנית המצורפת מבוססת על תכנית האב שאושרה ב-2018 שעיקרה פינוי האזור המשקי (לולים, גד"ש, מוסך מסגריה)
והסבת האזור למגורים, ("שכונת הלולים") כולל מגרש הכדורגל שיועתק לרצועה שממזרח סה"כ – 66 יחידות מגורים
על מגרשים של כ-400 מ"ר, וזאת בנוסף לאזור המגורים הקיים, שכונת הרפת ושכונת התאנים, סה"כ תכנית הישוב
עד כ-400 יח מגורים.

התכנית יוצרת הפרדה בין תנועת הולכי רגל וילדים (כולל קלנועיות וגולפיות) מתנועת כלי רכב,
תוך דגש על בטיחות בשלושה מוקדים - הצירים מבתי הילדים, אזור חדר האוכל ותחנת ההסעים (מוצע שינוי מיקום).
והכניסה לבריכת השחיה, ועי כך יווצר "ציר ירוק" (ללא חצית רכב) מבתי הילדים דרך חדר האוכל לבריכת השחיה
ושכונת התאנים החדשה.
להסדרת צירי התנועה מוצע סלילת קטע חדש המחבר את הכניסה לחניה של הבריכה למזרח לדרך המערכת,
ויוצר בכך מערכת תנועה היקיפית סגורה.

הקובץ המצורף כולל את ההסדרה של הישוב הקיים על רקע חלוקת אזור המגורים למגרשים,
כולל צירי התנועה והחניות, שכונת הרפת, שכונת התאנים ושכונת הלולים (במקום האזור המשקי)
ויוצר רצף מכביש הכניסה להר של אזור מגורים, שטחים פתוחים ושטחי ציבור.

עקב הגבלות המשרד לאיכות הסביבה של מרחק נדרש ממבני משק ובעלי חי נוצרת ממערב לדרך המערכת
רצועה ברוחב של – 100 מטר.
רצועה זו תשמש את בחלקה הצפוני את סככות הגדש, המתבנים, וסככת הטיפולים של הגד"ש,
משרדי ענפי השדה, המטעים והנוי יעברו למחסן הביצים המתפנה, בחלק הדרומי יהיו מגרש הטניס המחודש,
פארק האתגרים החדש, אזור פיקניקים ובהמשך מגרש הכדורגל – רצועה לפעילות קהילתית של ספורט ובילוי.

התכנית מתווה את פיתוח הישוב ל – 15-20 השנים הבאות, תבוצע בשלבים בהתאם להחלטות שיתקבלו וליכולתו של הקיבוץ.

 
  בית אלפא - תוכנית שדרוג תשתיות - הקליקו והמתינו לטעינה.