נעים להכיר: אורלי ענבר,  פיני להב,  שרון והילה צור,      
                                        הדס וחיים כתבי,  טלי ודרור מגן,  יובל נהוראי רויה עורי.                                                 
 המשפחות הנקלטות התבקשו להכין סרטון הכרות:         
♦ סרטון של אורלי ענבר ♦  ♦ מצגת של פיני להב וילדיו    
                                               ♦ סרטון של הלה ושרון צור ♦
♦ סרטון של משפחת כתבי ♦                                                   
♦ מצגת של טלי ודרור מגן
. ♦