עבודות תשתית בשכונת תאנים 
Teenim2 59 Teenim1 52
צילום: גיורא גולדנברג איריס ברנע ושושן.

הוסף תגובה

קוד אבטחה
רענן