תמונה שצלמה ערגה בתערוכת צילום בתל-אביב
24 21 23 20 22