עבודות שדיירי הבית למרגלות ההר עשו בשזיפים לכבוד חג הקיבוץ.
4 3 6 9
1 5 2