לזכרו של חיים זלצר, צילום בימוי ועריכה: רבקה שבדרון, הפקה: גילה זלצר, 2018.  
"את לי הקרקע ואתה לי חיים" - שיר שנכתב ע"י מנור זלצר לכבוד יום הולדת 80 לחיים ודליה זלצר, בביצוע הזלצרים.