הפגנות ברחבי הארץ, משפחת רגב מקווה לשינוי בבלפור ירושלים, אנשי העמק מוחים על גשר בית השיטה, צילום: אימי הנדלר, 19.7.20.
1 2 5 19
8 14 16 17