פיצוחי בית אלפא, צילום: ערגה, מתיה, נעמה עמית, אלי רז, מאי 2020.
12 13 5 9 7