1 2 3 4   קלפי בית אלפא לבחירת מזכיר
התנועה
 הקיבוצית

הצביעו 100 חברים:  
ניר מאיר - 84 ליאור שמחה - 16.
התוצאות הארציות:
הצביעו 33% מכלל חברי הקיבוצים:
ניר מאיר 11,084
ליאור שמחה 8,803.
צילום: דוד עינב.

הוסף תגובה

קוד אבטחה
רענן