פירוק  בית "ארבל רז הכהן" ש"צנח" לפני שנה, ביצוע הפירוק: המחצבה (שזכתה במכרז), צילום: דוד עינב, 14.11.2019.
31 36 37 35 38
41 39 42 45
50 46 47 48

הוסף תגובה

קוד אבטחה
רענן