Tree1   

הודעה מהנוי

מיום שלישי יעבדו חוטבים בקיבוץ.

בין שאר העצים שהם יורידו, יש את הדקל, שנמצא דרום מערב לרותי גלעד,

וכן פיקוס שנמצא מצפון לציונה שביט.

  Tree2

הוסף תגובה

קוד אבטחה
רענן