לחברים שלום, במפגש שהתקיים בהשתתפות דלה של חברים, הוצגה והוסברה
המצגת המצורפת כטיוטת הצעת הצוות הרב דורי לעניין מבנה התקציב. המצגת מכילה:
תוצאות (מדגם) השאלונים שקיימנו בשלושת המפגשים והשוואת הרצוי למצוי; טיוטת הצעת הצוות לעניין מבנה התקציב
בחלוקת הסעיפים בין האג"מ (תקציב הקהילה כולה) לאגש"ח (תקציב החברים) ומשמעות ההצעה – אם תאושר – כבסיס לתקציב 2019.
המצגת אינה מכילה את הצעת הצוות לעניין הערבות ההדדית: סעיפי הערבות ההדדית
בנוסף לאלו להם אנו מחויבים עפ"י דין, זכאות לסבסוד, קריטריונים לזכאות,
מקורות המימון ועוד – נושא זה יוצג במפגש הציבור הבא (מועד טרם נקבע). יש למה לחכות...
החברים מוזמנים לקרוא את המצגת המצורפת. - הקליקו, הערות והצעות מוזמנים להעביר בכתב עד לתאריך 31.10.18
לאחד מחברי הצוות הרב דורי: יעל גפן, דלית הולדהיים, ישי צלניקר, מתיה טרייבר, שחר יערי, איטל זלצר.

הוסף תגובה

קוד אבטחה
רענן