פסטיבל ציורי מדרכות עפולה 2018, צילום: רחל פלד, בהשתתפות: שחקנים, עוברי אורח ודוגמנית הבית זיוה עורי.
5 6 3 9
13 11 10 15 14
12 8 4 1 16