BeerSong3     Tarbut10 11 2     031018

תגובות  

+2 #1 דליה ציזיק 2018-09-27 21:13
זהו מהלך מסוכן, במחי מילה נפרדנו מתפקיד מסוים וקיבלנו תפקיד חדש שאת ההגדרה המדוייקת שלו לא פירסמו לציבור.
על אילו תחומים אמון אותו יו"ר? באילו ענינים אפשר לפנות אליו?
ואיך בכלל ו. ההנהלה ומשאבי אנוש יחד, נותנים יד למין סידור כזה? יוצא דף להצבעה בקלפי עם הגדרה חדשה.....משהו שצוות איתור (עם כל הכבוד, היה צריך לקבל אישור מהחברים) אימץ מקיבוצים אחרים.
מצטרפת לאי-נחת שמבטא גידי בתגובתו, ובכלל תודה לגידי שרואה ולא עובר בשתיקה.
ציטוט

הוסף תגובה

קוד אבטחה
רענן