מי ישמור על עקרונות השינוי?

רחל אהרוני מציגה את עקרונות ההצעה של מינהלת השינוי שתוצג בקרוב בפני הציבור

ש: נחזור לרגע לתחילת הדרך: איך הגעת לצוות השינוי?

ת: לפני מספר שנים, בעת שהחלו לדבר על שינוי בקיבוץ, הוצע לבחור צוות היגוי למהלך. מזכיר הקיבוץ דאז ביקש ממני להגיש את מועמדותי, כנראה כדי לאזן את הרכב הצוות, שלא ייכללו בו רק תומכי שינוי קיצוני. לאחר התלבטות הסכמתי, כי חשבתי שבצוות צריכים להיות אנשים בעלי עמדות שונות ומכל הגילאים. הקיבוץ בחר בשבעה חברים וגם אני נכללתי בין הנבחרים. לא סוד הוא שחייתי בשלום עם שיטת החיים הישנה, אבל מאחר שהוחלט להקים צוות היגוי לנושא השינוי, חשבתי שיש לבדוק קודם כל את הלך הדעות בקיבוץ: מה החברים מוכנים לשנות ומה היו רוצים לשמר? ואם יוחלט להיכנס למהלך של שינוי, כיצד לבצעו מבלי להגיע למצבם של קיבוצים שסיפוריהם הקשים ידועים, אם מכלי ראשון ואם מהעיתונות? כבר בראשית עבודתנו קיימנו סידרת שיחות עם קבוצות של חברים, מכל שכבות הקיבוץ, ואחת השאלות שהוצגה לדיון הייתה: מה הדברים החשובים לך בקיבוץ, שעליהם לא תרצה לוותר, ואשר תשאף שהפגיעה בהם תהיה מינימאלית? מרבית החברים אמרו כי יקבלו את החלטת הרוב – אם יסתבר שיש רצון להיכנס למהלך השינוי – בתנאי שיישמר השיתוף בשלושה תחומים עיקריים: בריאות, חינוך ותרבות. אלה היו מעין "קווים אדומים", והדבר בא לידי ביטוי ע"י רבים. עקרונות אלה אכן שימשו נר לרגלינו לאורך כל דיוני הצוות. למעשה קבענו כמה עקרונות יסוד: 1. דיפרנציציה מסוימת בהכנסות מהעבודה. 2. שמירה על שותפות וערבות הדדית בשלושת התחומים שצוינו לעיל. 3. שמירה על רמת החיים של הגימלאים. 4. ערבות הדדית לגבי צרכים מיוחדים. 5. הימנעות מפערים גדולים מדי בהכנסות מעבודה. לא הייתי תמימה. הבנתי שבכל מקרה אנו עולים על מסלול שברור כי יוביל עם השנים להפרטות עמוקות יותר מאלו שהצגנו בחוברת השינוי, ולהרבה פחות שיתוף. אבל היה לי חשוב שהדבר לא ייעשה באופן שיהרוס לגמרי את הרקמה החברתית בקיבוץ, ולא יפגע אנ?ש?ת בחברים.
 

ש: האם היית שלמה עם מודל השינוי שהוחלט עליו לפני כשנה וחצי?
 

ת: ראיתי במודל שהצענו את הרע במיעוטו, אך כל עוד הצוות הקפיד לשמור בהצעותיו על מידה גבוהה של שותפות, סולידריות, וערבות הדדית, קיבלתי את הדברים. לאורך כל התהליך הדאיג אותי הצד האנושי, כלומר איך השינויים ישפיעו על החברים, ובמיוחד על אנשים בעלי צרכים מיוחדים, על שכבת הגימלאים ועל שכבת בני החמישים ומעלה, שיכולת שיפור מצבם איננה גדולה או איננה קיימת בכלל. היו ויכוחים לא מעטים בצוות, אך הם לא גלשו למשברים. שמרנו על רוח טובה וחשבנו באופן ענייני. הרבה בזכות אהרון ארז, שידע לנווט את הדיונים בחוכמה, ובזכות חברי הצוות ששמו להם למטרה להגיע להסכמות, ללא הפעלת כוח. בשלב מסוים הכנסנו את אנשי הממסד לצוות, כדי שנהיה מחוברים למציאות, וגם כדי לשתף את מי שיהיו אחראים בעתיד על ביצוע ההחלטות. בעיקר אני רוצה לציין את איטל, שהפכה למומחית לחוברת השינוי, מכירה את החוברת כמעט בעל פה, ובתפקידה הקשה עומדת על משמר עקרונות השינוי, צמודה אליהם ומקפידה על קיום ההחלטות.
 

ש: מהו אופי השינויים שמציעה כיום מנהלת השינוי?

אנו מציעים גם שינוי פרופורציות בתשלום עבור החינוך, אבל משאירים את העיקרון שלפיו הסכום שיצטרכו ההורים לשלם, ייכלל בבסיס החישוב המשוחרר מהמס הפרוגרסיבי. כן מוצע על ידינו שינוי במסלול הלימודים הגבוהים של הצעירים שהוחלט עליו לפני שנה. ת: בתקופה האחרונה קיימנו מספר דיונים והגענו כולנו להסכמה, שלמרות לחצים שונים לזרז הפרטות, לא נציע שינויים עקרוניים במודל. הצעותינו הן בעיקרן תיקונים לטעויות שנעשו, משום שלא היינו מודעים לאופן שבו יתנהלו הדברים בשלב היישום. בתחום הבריאות נעשתה עבודה גדולה ע"י לאה סלע, עמית ואיטל, שגם אני הייתי שותפה לחלק ממנה. אנו מציעים לשנות את שיטת החישוב במרפאה, ובמקביל להגדיל באופן משמעותי את הסכום שייכלל בבסיס החישוב עבור הוצאות הבריאות. מטרת השינוי המוצע היא לפשט את שיטת החישוב המסורבלת שהייתה נהוגה עד עתה, ולתקן כמה עיוותים, תוך כדי שמירה על עקרון הערבות ההדדית. אנו מקווים, בהסתמך על סקר הוצאות שנערך על ידי מערכת הבריאות, שהחברים מכל שכבות הגיל לא ייפגעו. בכל מקרה, אין מדובר בהפרטת הבריאות. לי ברור שיש לבדוק את הנושא כעבור מספר חודשים, כדי לראות בדיוק כיצד פועלת השיטה החדשה, ומה השפעתה על החברים, משום שלא פעם בעת ההפעלה מתגלים דברים שלא נצפו מראש.

ש: כיצד את רואה את הדיונים בקיבוץ על הצעות המ?נהלת??

מבלי לאבד את ראיית המכלול. אם רוב הקיבוץ ירצה בשינוי קיצוני יותר, הכולל הפרטות עמוקות ואולי אפילו מלאות, והורדת ההגבלה על הפער בהכנסות מעבודה, נצטרך להסיר את הצעותינו, ומישהו אחר יצטרך לגבש מודל חדש. אני מקווה שזה לא יקרה.
 

ש: מה בדבר הורדה משמעותית של המיסים??

מי אינו תומך בהורדת מיסים? מי לא היה רוצה להשתחרר ממיסי המדינה למיניהם ומהמיסים הפנימיים שהחלטנו עליהם – מס הקהילה והמס הפרוגרסיבי? אלא שצריך להבין שמדובר ב"עיסקת חבילה", משום שהמיסים נועדו לקיים את התחומים בקהילה שהציבור סבר כי חשוב להמשיך ולקיימם. בקיבוצים שבהם הופחת המס למינימום, ההפרטה היא מקסימלית. חדר האוכל איננו פועל (אחד המוסדות שכמעט מיד נסגרים בכל קיבוץ מופרט), צי הרכב המשותף העומד לרשות החברים נמכר, הבריאות, החינוך והשירותים השונים מופרטים לגמרי, והערבות ההדדית מינימלית. עלינו לשאול את עצמנו האם אנו מעוניינים שאצלנו יפעל חדר-אוכל, יפעלו השירותים למיניהם, תתקיים ערבות הדדית בבריאות ובחינוך, יעמוד רכב לרשות החברים במחיר סביר, יפרח הנוי, תתקיים פעילות תרבותית. לכל אלה יש מחיר, המתבטא במיסים. עם זאת, מן הראוי להמשיך ולהתייעל בכל התחומים הנ"ל, כדי להוריד מיסים, מבלי לפגוע בעקרונות שעליהם החלטנו.
 

ש: האם מנהלת השינוי תמשיך לפעול?

על כך יש לתת את הדעת ברצינות רבה. בין חברי המזכירות הנוכחית יש שניים – מייקל ואיטל – המכירים היטב את המודל שהחלטנו עליו, היו שותפים לבנייתו ולגיבוש התיקונים שאנו מציעים. אשמח אם הם ימשיכו לכהן במזכירות כנציגי ציבור גם בשנה הבאה. עם סיום עבודתו, מציע הצוות שלנו שינויים סבירים, המוסכמים על דעת כל חבריו, תיקונים שאינם משנים עקרונית את המודל שהחלטנו עליו, ועל כן אני מציעה לציבור לתמוך בהם. ת: עם השלמת המהלך הזה יסתיים המנדאט שקיבלה מנהלת השינוי מהקיבוץ, והיא, יש להניח, תסיים את תפקידה. פעולתה, שליוותה את המזכירות בשנה החולפת, הייתה חשובה לאותם חברים, שלא הכירו ולא התמצאו במודל לפרטיו. מי יעמוד להבא על משמר קיום ההחלטות? מי ישמור על "רוח הדברים"? התפקיד הזה מוטל כמובן על המזכירות. רכז הקהילה איננו מסתיר את דעתו שראוי לבית-אלפא לבצע שינויים קיצוניים בהרבה מאלה הכלולים במודל שלנו ובתיקונים שאנחנו מציעים עכשיו. האם המגמה שהוא מייצג תהיה דומיננטית במזכירות בשנה הבאה, או האם האיזון שנשמר במזכירות השנה ימשיך להתקיים בה?
 

ש: שאלה אחרונה: עם סיום תפקידה של מנהלת השינוי, האם יש, לדעתך, להקים מוסד של מעין "נציב קבילות הציבור", ואם כן – מה יהיו סמכויותיו?

ת: אין לי תשובה על כך. אני רוצה להאמין בתבונת האנשים שקיבלו ויקבלו על עצמם את התפקיד הקשה של ביצוע החלטות הציבור, ויהיו נאמנים לרוחן, ובתבונת הציבור שלא ייתן יד להרס הרקמה החברתית המעניקה משמעות לקיומו.

כתב: מיכאל

הוסף תגובה

קוד אבטחה
רענן