מגדל האסם

בתחילת שנות החמישים, לאחר שהוגדלו שטחי המזרע של בית אלפא ויבולי התבואה הוכפלו, לא הספיק מחסן התבואות ואף הסככה שנבנתה לידו לשקי התבואה. באותה עת הוקמה ע"י הקיבוץ הארצי מחלקה טכנית לתכנון המבנים ומחלקת הבנייה לבנייה בקיבוצים. והוכנסה שיטה חדשה לאכסון תבואות ע"י מגדלי סילו גבוהים שיאפשרו לשפך את התבואה בתפזורת ולקבל אותה בזרימה גרוויטציונית מהמגדל, ללא יד אדם ושקי התבואה הכבדים. התכנון היה ע"י המחלקה הטכנית. רכז הבניין באותה עת היה אלי פליטי ז"ל ושיטת הבנייה המודרנית הייתה באמצעות תבנית מתרוממת של קירות המבנה המשושה. המגדל הגבוה, נבנה ברציפות וללא הפסקה יומם ולילה עם מעלית לבטון שנעשה בידיים. המבנה כלל: מרתף עמוק וחדרי תפעול, 6 אגפי התאים,חדר המסועים המרכזי, הרמפה למכונות הניפוי והניקוי, בור השפיכה, והמסועים להעלאת התבואות לחדרי המגדל. וכל פרטי הבניין האחרים. גובה המבנה מעל הקרקע 28 מ' ומתחת לקרקע כ- 10 מ'.  בראש המגדל הותקנה לאחרונה אנטנת הגברה של סלקום.
מספרים שבעת הבנייה הודיע רדיו דמשק בשידור בעברית, שבבית אלפא בונים כור אטומי.

הוסף תגובה

קוד אבטחה
רענן