רפת ב' 1929 ורפת ד'

גם מבנה זה הוקם באותה תקופה יחד עם רפת ג', האורווה והמחלבה כל מערך הרפתות הזה נבנה קרוב למגורים ולחדר האוכל, כי הרפתנים אמרו שהם צריכים לראות איזה פרה "דורשת" ולהביא אותה לפר להרבעה, וכן יש להיות קרוב לפרות למקרי המלטות וכו' כמו באירופה... הרפת הזאת שימשה לעגלות ומבכירות ולא לחולבות. ברפת ב' הוכנס מכון החליבה הממוכנת שהיה בשנות הששים מהפך בשיטות העבודה ברפת. המכון הראשון הוקם בעזרת תרומת משפחת נוימן.
בין רפת ב' וג' נבנתה גם רפת ד' אבל היא נהרסה לאחרונה והשטח הוא מגרש חנייה, בקצה המזרחי של חצר הרפת היה בור מיוחד לטבילת הפרות בברכת חיטוי ב"קטלדיפ" הבור היה תעלה עמוקה וצרה שבה היו הפרות עוברות וטובלות בנוזל. עוד ניתן לראות את שרידי הבור הזה.

הוסף תגובה

קוד אבטחה
רענן